SISTEMA DE PUNTUACIÓN

SISTEMA DE PUNTUACIÓN CONNOR 2016/2017


FASE DE GRUPOS
Establécese unha puntuación máxima igual ao número de xogadores e xogadoras que forman o grupo. Quen primeiro supere a liña do varal coa billarda levará a máxima puntuación e séguese ata rematar a quenda. Se ao rematar a mesma quenda, é dicir, co mesmo número de golpes, alguén máis superase a liña de varal coa billarda levaría a mesma puntuación. Na seguinte quenda baixase a puntuación en tantos puntos coma corresponda segundo o número de xogadores e xogadoras que puntuasen na quenda anterior.
Se despois do número máximo de golpes na carreira queda algún xogador ou xogadora sen chegar ao varal repartiranse o resto dos puntos por proximidade da billarda á liña do varal.
A puntuación final de cada participante na fase de grupo logo das carreiras disputadas é a suma dos puntos acadados por cada xogador ou xogadora en cada carreira

FASE DE CADROS OU ELIMINATORIAS.
Cada xogador o xogadora sumará para sí os puntos que consiga nas carreiras disputadas obtendo 1 punto por carreira gañada ou empatada e 0 puntos por carreira perdida.
Se despois de 4 golpes ninguén chegase á liña de varal darase por perdida a carreira para ambos os dous xogadores ou xogadoras.

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA INDIVIDUAL ABSOLUTA.
Sumaranse os puntos que obteña cada participante en cada xornada descontando os puntos, dentro das seis primeiras xornadas, das dúas xornadas nas que obtivese menos puntuación. É dicir, a clasificación final será a suma dos puntos acadados en dez xornadas disputadas das doce xornadas que compoñen a tempada.
Puntos obtidos en cada xornada:
1º posto - 13 puntos
2º posto - 11 puntos
3º posto - 10 puntos
4º posto - 9 puntos
5º posto - 8 puntos
6º posto - 7 puntos
7º posto - 5 puntos
8º posto - 3 puntos
Resto - 1 punto

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA EQUIPOS.
Sumaranse as 4 mellores puntuacións individuais do equipo en cada xornada descontando os puntos, dentro das seis primeiras xornadas, das dúas xornadas nas que o equipo obtivese menos puntuación. É dicir, a clasificación final será a suma dos puntos acadados en dez xornadas disputadas das doce xornadas que compoñen a tempada.

CLASIFICACIÓN CATEGORÍA VARADOS.
Sumaranse os varados que obteña cada xogador ou xogadora en cada xornada.

CRITERIOS DE DESEMPATE NAS CLASIFICACIÓNS XERAIS.
Nas clasificacións xerais os desempates faranse na última xornada. Os xogadores e xogadoras que non asistan á última xornada perden o seu dereito a desempatar e quedarían na clasificación situadas por detrás do xogador ou xogadora que si asistiu a esa última xornada.
- Clasificación xeral: os desempates serán polo sistema de competición da fase de grupos disputándose tantas carreiras coma xogadores ou xogadoras teñan que desempatar e comezando alternativamente cada carreira. No caso de producirse aínda algún empate disputarase unha careira e de continuar o mesmo desempatarase a billarda longa comezando polo último xogador ou xogadora do grupo.
- Clasificación varados: o desempate farase con 5 golpes desde a zona de saque. De facer varado máis de un xogador ou xogadora e continuar o empate atenderase á proximidade doutra billarda á liña de varal noutros golpes. Se ninguén fixese varado será por proximidade da billarda á liña do varal nalgún dos 5 golpes.
- Durante a tempada de liga: para a elaboración das clasificacións provisionais en cada xornada empregarase o criterio de quen obtivese maior número de puntos nunha xornada e quen fixese un maior número de varados nunha xornada.Sem comentários: